ob-011-aob-011

Multikolorna ogrlica od fresh water bisera

Materijal:
Biseri fresh water 7-8mm
Kamenje ukupno u karatima:

Šifra artikla: OB-011